Faalangst

Faalangst is de angst om niet te voldoen aan de eisen of normen die jij zelf of anderen stelt. Het is kort gezegd de vrees om te falen of te mislukken. Als je last hebt van faalangst kun je als reactie daarop gaan overpresteren en heel perfectionistisch worden of juist gaan onderpresteren en slechtere prestaties leveren dan je eigenlijk aankunt.

Faalangst kan in verschillende situaties voorkomen. We spreken over cognitieve faalangst als je bijvoorbeeld bang bent om weer een onvoldoende te halen voor een examen of om in een werksituatie de vraag van je baas niet te kunnen beantwoorden. Als je angstig bent als je links en rechts van elkaar moet onderscheiden, of als je bijvoorbeeld een tekening moet maken of een sport moet beoefenen, noemen we dat motorische faalangst. En als je moeite hebt je te uiten in het bijzijn van andere mensen, heet dat sociale faalangst.

Reacties op alle vormen van faalangst kunnen heel divers zijn, van de slappe lach krijgen, geen vragen durven te stellen, niet opkomen voor jezelf tot concentratieproblemen.

NLP biedt effectieve strategieën en behandelingen om angsten te overwinnen. Je angstige gevoel blijft achterwege en je krijgt weer vertrouwen.

Mijn ervaring en kennis helpen me ook jouw overtuigingen en angsten tegen het licht te houden, zodat je anders leert kijken naar situaties, nieuwe overtuigingen krijgt die wél kloppen met de werkelijkheid, en je gewenst gedrag laat zien.