Pesten

Pesten of gepest worden is een groot probleem voor de samenleving. Niet alleen op school, maar ook op de werkvloer en binnen sociale omgevingen. Pesten gebeurt op verschillende manieren: digitaal, fysiek, verbaal en relationeel. Als personen bewust een ander psychische en/of fysieke schade toebrengen, blijkt meestal dat zowel de pester als de gepeste tijdens hun leven meer problemen ervaren dan mensen die daar niets mee van doen hadden. Ze voelen zich minder lekker in hun vel en ze presteren slechter. Ook pesters zijn vaak slachtoffer van de omstandigheden.

Mijn ervaringen met pestgedragĀ  heb ik weten om te zetten in een kracht, waarmee ik nu andere mensen kan helpen. Heb jij ook ervaring met pesten en heb je er last van, dan help ik je weerbaarder te maken. Iemand die weerbaar is, heeft zelfvertrouwen en de neiging tot pesten is daardoor vele malen kleiner. Ook de kans om gepest te worden neemt dan enorm af.